Θράκης 50, Άνω Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ 

                                                                  Τηλέφωνο: 2109626039